Prohlášení o ochraně údajů

Klademe velký význam ochraně vašich osobních údajů, a proto je zpracováváme pouze v souladu s platnými předpisy o ochraně osobních údajů (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů, o volném pohybu údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně údajů), zákona o ochraně údajů 2018 (DSG 2018), zákona o telekomunikacích 2003 (TKG 2003)). 

V tomto prohlášení o ochraně údajů Vás informujeme o nejdůležitějších aspektech zpracování údajů na našich webových stránkách. 
 

Obecné informace

Následně Vás informujeme o shromažďování osobních údajů při používání našich webových stránek. Osobní údaje zahrnují ty údaje, které s Vámi mohou souviset (např. jméno, adresa, e-mailová adresa). 

Zpracování vašich údajů probíhá na základě zákonných ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. B GDPR (provádění předsmluvních opatření), čl. 6 odst. 1 písm. F GDPR (legitimní zájem) a čl. 6 odst. 1 písm. A GDPR (souhlas). 
 

Kontaktní údaje odpovědné společnosti

Eurodos Dosiertechnik GmbH
Umweltpark 1
4681 Rottenbach
Österreich

Číslo obchodního rejstříku: FN 217721d

V případě dotazů týkajících se zpracování vašich osobních údajů jsme pro Vás k dispozici buď písemně na výše uvedené adrese, 
telefonicky na čísle +43 7732 4133-0 nebo
e-mailem na adrese datenschutz@vta.cc. 

Kontakt

Pokud nás budete kontaktovat prostřednictvím kontaktního formuláře uvedeného na našich webových stránkách nebo e-mailem, budou vaše osobní údaje zpracovány za účelem zpracování žádosti o kontakt. 


Předávání údajů

VTA Austria GmbH je součástí skupiny VTA. V rámci zpracování údajů se může stát, že osobní údaje se předají také skupině VTA. Základem pro toto předávání údajů je udržení ekonomického a efektivního obchodního provozu. To představuje oprávněný zájem v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. F GDPR. Pokud jsou vaše údaje předány třetím stranám, najdete k tomu další informace v tomto prohlášení o ochraně údajů. 

Soubory protokolu na serveru

Při vaší návštěvě našich webových stránek nemusíte zveřejňovat žádné osobní údaje. Avšak při zobrazení našich webových stránek se automaticky zaznamenají následující údaje:

 • použitá adresa IP
 • začátek a konec přístupu
 • použitý prohlížeč
 • použitý operační systém
 • množství přenesených údajů

Protokolování údajů je z technických důvodů a takto shromážděné údaje neumožňují vyvodit žádné závěry o vaší totožnosti.

Cookies

Naše webové stránky používají cookies. Při tom se jedná o malé textové soubory, které se ve vašem koncovém zařízení uloží pomocí prohlížeče. 

Cookies nám umožňují opět rozpoznat Váš prohlížeč při příští návštěvě a učinit naši nabídku uživatelsky přívětivější. Některé soubory cookie ve vašem koncovém zařízení zůstanou uloženy, dokud je neodstraníte. Jiné se automaticky smažou po návštěvě našich webových stránek. 

Pokud si to nepřejete, můžete si nastavit prohlížeč tak, aby Vás informoval o nastavení cookies, a že to dovolujete pouze v individuálních případech. Pokud jsou cookies deaktivovány, může být funkce našich webových stránek omezená.

 

Analýza webové stránky

 • K analýze využití webové stránky používáme na naší webové stránce službu „Google Analytics“. Z toho získané údaje slouží k optimalizaci našich webových stránek a reklamních opatření. 
 • Google Analytics je služba webové analýzy provozovaná a poskytovaná společností Google Ireland Limited (Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko). Společnost Google zpracovává údaje o používání webových stránek v našem zastoupení a je smluvně povinna přijmout opatření k zajištění důvěrnosti zpracovávaných údajů.
 • Google Analytics používá soubory cookie uložené ve vašem zařízení. Tyto soubory cookie obsahují náhodně vygenerované ID uživatele, se kterým můžete být při budoucích návštěvách webové stránky rozpoznáni.
 • Údaje získané prostřednictvím Google Analytics jsou přenášeny na server Google. Google přitom dodržuje ustanovení o ochraně údajů uvedená v dohodě „EU-US Privacy Shield“.
 • Zaznamenané údaje se uloží společně s náhodně vygenerovaným ID uživatele. To umožňuje vyhodnocení pseudonymních uživatelských profilů. 
  Pokud nesouhlasíte s obecným zaznamenáváním vašich údajů pomocí Google Analytics, můžete tomu zabránit instalací 
  Browser-Add-ons pro deaktivaci Google Analytics.
 • Pokud to pro Vás není možné nainstalovat vhodný Add-on nebo chcete-li pouze deaktivovat používání vašich údajů službou Google Analytics pouze pro naši webovou stránku, můžete tak učinit nastavením příslušného souboru cookie pro odhlášení. 
 • Další informace o pokynech pro zabezpečení a ochranu údajů Google Analytics naleznete také na následující stránce: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en

Integrace služeb třetích stran

Google Maps

K zobrazení geografických informací používáme na našich webových stránkách služby Google Maps. Přitom se jedná o rozhraní, které umožňuje integraci mapových služeb Google do našich webových stránek. Služba Google Maps je provozována společností Google Ireland Limited (Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland). 

Podmínky používání služby Google Maps a informace o nakládání s vašimi osobními údaji na společností Google, naleznete pod následujícími odkazy: https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps/ und https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=at.

Služba Google Maps se používá v zájmu atraktivní prezentace našich online nabídek a usnadňuje nalezení míst, která jsme na webové stránce uvedli. To představuje oprávněný zájem ve smyslu s čl. 6 odst. 1 písm. F GDPR. 

 

Youtube

Na základě oprávněného zájmu podle čl. 6 odst. 1 písm. F GDPR jsou funkce služby YouTube integrovány na naší webové stránce pro zobrazování a přehrávání videa. Toto nabízí YouTube, LLC (901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA).  

Pokud navštívíte některou z našich stránek vybavených pluginem YouTube, naváže se spojení se servery YouTube. Přitom je serveru YouTube oznamováno, kterou z našich stránek jste navštívili. 

Pokud jste přihlášeni ke svému účtu YouTube, umožníte YouTube přiřadit své chování při surfování přímo vašemu osobnímu profilu. Tomu můžete zabránit odhlášením se z účtu YouTube. 

Další informace o nakládání s vašimi osobními údaji při používání YouTube naleznete na adrese: 

https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de.

vaše práva

Jako subjekt údajů máte následující práva v souladu s platnými předpisy o ochraně údajů:

Právo na informace podle čl. 15 GDPR o vašich osobních údajích, které uložíme.
Právo na opravu nesprávných osobních údajů, které se Vás týkají, podle článku 16 GDPR.
Právo na vymazání vašich osobních údajů, pokud existuje jeden z důvodů uvedených v čl. 17 odst. 1 písm. a) až f) GDPR a zpracování vašich údajů není nutné v souladu s čl. 17 odst. 3 GDPR.
Právo na omezení zpracování vašich osobních údajů v souladu s čl. 18 GDPR.
Právo na podání odporu proti zpracování vašich osobních údajů v souladu s čl. 21 GDPR.
Máte-li podezření, že zpracování vašich osobních údajů nesplňuje zákonné požadavky, máte možnost podat stížnost orgánu dozoru v souladu s článkem 77 GDPR.

Rakouský úřad pro ochranu údajů/Österreichische Datenschutzbehörde

Österreichische Datenschutzbehörde
Barichgasse 40-42
1030 Wien
Tel.: +43 1 52 152 0
E-Mail:
dsb@dsb.gv.at