Bezpečnost na míru

Látky ohrožující vodu musí být bezpečně skladovány. Společnost EURODOS poskytne pro každou čistírnu odpadních vod individuální řešení.

Eurodos dosing container from inside

Podle místních podmínek zkonstruovala společnost Eurodos pochůzný dávkovací kontejner specifický pro konkrétní zařízení.

Již více než 20 let čistí spolehlivě čistírna odpadních vod obce Stephansposching v dolnobavorském okrese Deggendorf odpadní vodu z 21 obcí. Kromě dvou výjimek jsou všechny tyto obce připojeny pomocí tlakového potrubí, takže personál obhospodařuje 17 čerpacích stanic.

Když byla nyní z bezpečnostně-technických důvodů modernizovaná čistírna 4000-EW, rozhodly odpovědné osoby o instalaci dávkovacího kontejneru pro použitý koagulant. Nakonec předpisy* upravují, že se musí přepravní nádoby, jako jsou kanystry, sudy a kontejnery IBC (Intermediate Bulk Container) skladovat v souladu se zákonem.

Kompaktní sklad nebezpečných látek

Podle těchto požadavků a podle podmínek panujících na místě zkonstruovala společnost EURODOS – podnik skupiny VTA Gruppe – pro Stephansposching dávkovací kontejner specifický pro konkrétní zařízení. Přesněji řečeno: kompaktní, pochůzný sklad nebezpečných látek, který nabízí místo pro uložení šesti kontejnerů IBC.

Kontejner v uzavřené konstrukci je proveden podle DIN EN1090-2 (třída provedení EXC2). Stěny a střechy se skládají z pozinkovaných, korozivzdorných plechů s kvalitním dvousložkovým vnějším lakováním a dodatečnou izolací (40mm minerální nehořlavá tepelná izolace / třída stavebního materiálu A).

Ke zvýšení odolnosti proti agresivním médiím byla do integrované záchytné vany ze žárově zinkované 5mm oceli dodatečně nainstalována polyetylenová (PE-HD) vkládací vana s tloušťkou stěny 6 mm. Závodní zkušební certifikát potvrzuje úspěšnou zkoušku těsnosti podle EN ISO 3452-1.

Pohodlný přístup

Nízká výška prahu pouze 150 mm umožňuje pohodlný přístup. Instalační plochy se skládají z pozinkovaných, vyjímatelných podpěr z mřížových roštů a lze po nich jezdit zvedacím vozíkem (velikost ok 22 × 11 mm). Pro odborné dávkování srážedla nainstalovala společnost EURODOS dávkovací desku se dvěma dávkovacími čerpadly pro dvě na sobě nezávislá dávkovací místa.
 

Kompletně smontovaný, okamžitě použitelný

Kontejner je kompletně smontován k okamžitému používání na místě instalace připraveném odběratelem. Sériová závěsná oka umožňují bezpečnou přepravu na místo instalace. Kromě toho je kontejner připraven pro ukotvení v zemi a připojení k infrastruktuře. S tímto dávkovacím kontejnerem na míru od společnosti EURODOS je vždy zaručeno bezpečné skladování.

* Německo: Zákon o vodním hospodářství (WHG a nařízení o zařízeních k zacházení s vodou ohrožujícími látkami (VAwS); Rakousko: Zákon o vodním právu (WRG)

Zpráva z praxe: Iinformační magazín skupiny VTA „Der Laubfrosch“ (Rosnička), vydání 72