Eurodos:
dokonalé řešení

Plně automatická polymerová rozpouštěcí stanice pomáhá šetřit náklady.

Treatment plant

Vysoká účinnost se vyplácí. Plně automatická polymerová rozpouštěcí stanice pomáhá šetřit náklady.
 

Před téměř 20 lety byla čistírna odpadních vod bavorského dunajského města Gundelfingen jedním z prvních zákazníků společnosti VTA v Německu.
Díky tomu nemusel vedoucí provozu Johann Kerler řešit problém, na koho se má obrátit, když potřeboval nahradit zastaralé polymerové zařízení.
„Měli jsme se společností VTA vždy dobré zkušenosti“, říká zkušený praktik, v jehož čistírně odpadních vod nyní běží nové dvoukomorové věžové zařízení společnosti Eurodos.

Nižší spotřeba i náklady

Zařízení dodává plně automaticky zvolený roztok polyelektrolytu v optimální době zrání. Vysoká účinnost se vyplácí: „Nyní spotřebováváme méně, což jsme názorně spočítali“, říká Johann Kerler. V současné době se jako polymer používá tekutý koncentrát, v případě potřeby můžeme ale bezproblémově přejít na suchý granulát.

Další silná stránka společnosti Eurodos se projevila také v Gundelfingenu: Zařízení bylo vyrobeno tak, aby bylo vhodné pro určené místo bez velkých přestaveb. Zařízení bylo dodáno kompletně s řídicí jednotkou, firma z Gundelfingenu si je sama nainstalovala a bez problémů uvedla do provozu: „Zapnuli jsme a fungovalo to“, popisuje diplomovaný inženýr (FH) Tobias Bühler, vedoucí stavebního úřadu správní oblasti Gundelfingen. Zařízení běží od začátku září. „Bezvadně“, jak zdůraznil.

Servis společnosti VTA je „mimořádný“

Obzvláště oceňuje vedoucí provozu Kerler také to, že se společnosti VTA podařilo nalézt polymer, který se může používat jak při zahušťování, tak i při odvodňování.
„Jeden produkt pro obě aplikace, který usnadňuje logistiku a udržování skladu“, uvádí Kerler.

Zpráva z praxe: Iinformační magazín  skupiny VTA „Der Laubfrosch“ (Rosnička), vydání 55
Johann Kerler
Vedoucí provozu čistírny odpadních vod v Gundelfingenu

„Společnost VTA mi v případě dotazů vždy naslouchá. Vždy jsou k dispozici, všechno probíhá nejkratší cestou. Poskytují mimořádnou kvalitu služeb!