Eurodos realizuje první projekt v Polsku

Na čistírně odpadních vod v Torunu (cca 400.000 EW) byla nainstalována kromě odvodnění kalu také sušička kalu.

Treatment plant

Společnost Eurodos Dosiertechnik GmbH – podnik skupiny VTA – realizovala úspěšně projekt s partnerskou firmou Krevox.

Polská firma se sídlem ve Varšavě, coby generální dodavatel, realizovala řadu renovačních opatření kalové linky na čistírně odpadních vod v Torunu. Při projektování a stavbě technologických celků na úpravu polymeru se firma Krevox spolehla na kompetence společnosti Eurodos.

Torun (Thorn) leží asi 180 kilometrů severozápadně od Varšavy na řece Visle. Dřívější hanzovní město, které má dnes 213 000 obyvatel, je významným průmyslovým centrem, kde mj. má výrobu jeden z největších polských producentů cukru.

Na čistírně odpadních vod v Torunu (cca 400.000 EW) byla nainstalována kromě odvodnění kalu také sušička kalu. Společnost Eurodos zajistila dodávku tří polymerových rozpuštěcích stanic. Tříkomorová dávkovací zařízení, každé s kapacitou 3 000 litrů zajišťují přípravu polymeru pro odstředivky. Každé zařízení je vybaveno dávkovačem sypkého materiálu a čerpadlem koncentrátu. Je provozováno plně automaticky se sypkým nebo kapalným polymerem. Zařízení Eurodos jsou dostatrčně dimenzová, je zaručena potřebná doba zrání produktu a je optimalizovaná spotřeba polymeru. Polymerové stanice jsou řízeny, stejně jako sušičky a odstředivky, řídicím systémem firmy Andritz Automation.

Projekt byl bravurně zvládnutou zátěžovou zkouškou partnerství mezi firmami Krevox a Eurodos. Firma Krevox působí již téměř 20 let v oblasti úpravy vod a čištění odpadních vod na perspektivně rostoucím trhu v Polsku.

Zpráva z praxe: Informačníh magazínu skupiny VTA „Der Laubfrosch“ (Rosnička), vydání 59