Opravdu málo prostoru?

S firmou Eurodos - žádný problém. Řešení představuje plně automatické 2KP zařízení, které je rozděleno do dvou úrovní.

Eurodos Eurofloc 2K system

Přípravná nádrž v přízemí, dávkování ve sklepě: Polymerová zařízení Eurodos jsou optimálně upravena podle stávajících prostorových podmínek.

RHV Trattnachtal, sdružení 13 obcí v Horním Rakousku, provozuje ve Wallernu centrální čistírnu odpadních vod s výkonem 70.000 EGW. Zařízení instalované v roce 1979 bylo několikrát modernizováno, úprava kalů ovšem pocházela ještě „od zakladatelů“. Proto bylo načase provést výměnu stávajícího komorového kalolisu.

Zodpovědné osoby se nakonec rozhodly pro technologickou změnu. Nový postup zahušťování kalů, membránovou ultrafiltraci ( první na čistírně odpadních vod / bioplynovém zařízení v Rakousku). K tomu přibyla odstředivka coby nové odvodňovací zařízení. Zvláštní výzvou při tom bylo integrovat vše do stávajících prostorů a k tomu ponechat funkční stávající komorový kalolis.

Kromě toho potřebuje nová odstředivka výkonnou polymerovou stanici – dvakrát větší než dosavadní a to při mimořádně stísněném prostoru. Jako jediný nabízející byla společnost Eurodos, dceřiná společnost VTA, připravena a schopna upravit polymerovou stanici věžového typu, přesně podle konkrétních podmínek na místě.

Výsledkem bylo plně automatické dvoukomorové věžové zařízení (2KT4000), které bylo rozděleno do dvou úrovní: Příprava a zrání polymerového roztoku probíhá v přízemí. Množství polymeru, které je potřebné pro odvodnění, odebírá čerpadlo z dávkovací nádrže ve sklepě.

„Provoz probíhá absolutně bezvadně a bezproblémově“, potvrzuje jednatel diplomovaný inženýr Harald Bala, MSc.
Aktuálně se používá 100% pevný polymer od společnosti VTA (9,5 kg/t sušiny, při výsledku odvodnění více než 30 % sušiny).

Zpráva z praxe: Informační magazín skupiny VTA „Der Laubfrosch“ (Rosnička), vydání 68
DI Harald Bala, Msc.
Jednatel RHV Trattnachtal

„Jsme naprosto spokojeni jak s provedením zařízení od společnosti Eurodos, tak i s výběrem polymeru od společnosti VTA“