Práce na míru ve sklepě

Společnost Eurodos staví v Klagenfurtu na místě zařízení na úpravu polymeru dle přání zákazníka.

Eurodos polymer dissolving station Eurofloc two-chamber pendulum system

Společnost Eurodos staví v Klagenfurtu na místě zařízení na úpravu polymeru dle přání zákazníka.

Příliš malé: Tak znělo rozhodnutí o stávajícím zařízení na úpravu polymeru, když byly v čistírně odpadních vod v Klagenfurtu (Korutany) prozkoumány veškeré procesy úpravy kalů s ohledem na optimalizaci. Staré tříkomorové zařízení s dodatečně adaptovanými usazovacími nádržemi praskalo ve švech. Proto nemohl flokulační prostředek, který byl použit při odvodňování kalů, využít správně veškerý potenciál.

V této situaci se rozhodly odpovědné osoby ČOV Klagenfurt pořídit dvě dvoukomorová pendl-zařízení, každé o kapacitě 6000 litrů (2KP-6000) od společnosti Eurodos. Zakázka představovala pro techniky Eurodos zvláštní výzvu, neboť prostorová situace nedovolovala předem zhotovené standardní zařízení.

Obě polymerové stanice musely být z důvodu nedostatku místa a logistických požadavků instalovány přesně tam, kde stála stará stanice, tedy ve sklepě.
Nebyl ovšem k dispozici dostatečně velký otvor, kterým by se mohla nová zařízení dostat dovnitř, neboť byla mnohem objemnější než stávající zařízení.

Společnost Eurodos navrhla zařízení vyrobit speciálně na zakázku. Technici firmy Eurodos přijeli do Klagenfurtu „s hrubými komponenty“ a sestavili zařízení na míru přímo ve sklepě.

Zpráva z praxe: Iinformační magazín skupiny VTA „Der Laubfrosch“ (Rosnička), vydání 66
Dr. Kubinger in the laboratory
Ing. Dr. h. c. Ulrich Kubinger
Vedení společnosti

„Cykly ovlivňují přírodu. Myšlení v cyklech ovlivňuje filozofii podniku VTA.“