Řádně vyzrálé

Tolik, kolik je nutné, tak málo, jak je možné: Dle tohoto hesla dávkovací a polymerová technika společnosti Eurodos zajistí, aby byly produkty VTA optimálně přiváděny do provozu kalových koncovek.

Eurodos storage tank Wolnzach

Polymerové stanice Eurodos jako hospodárné komplexní řešení.

„Máme opravdu dobré zkušenosti!“ Shrnul Robert Springer v hornobavorském dialektu svou více než desetiletou spolupráci se společností VTA. Pracuje na pozici mistr odpadních vod ve Wolnzachu, obci ve Holledau, největší souvislé oblasti pro pěstování chmele na světě.

Také pro dosavadní, už hodně starou čistírnu odpadních vod ve Wolnzachu, dokázala společnost VTA nabídnout stále přesná řešení. Je skoro samozřejmostí, že úspěšná spolupráce se přenesla také do zařízení 15 000 EW, které s výjimkou kalové koncovky, bylo nově vybudováno.

Tolik, kolik je nutné, tak málo, jak je možné: Podle tohoto hesla se dávkovací technika dceřiné společnosti VTA Eurodos postará o to, aby byly produkty společnosti VTA optimálně přivedeny do provozu kalových koncovek. Diplomovaný inženýr Wolfgang Payrhuber (Eurodos) a technolog firmy VTA Bernhard Scheuringer navrhli stanici pro srážedla, která je zkonstruována přesně podle požadavků z Wolnzachu – samozřejmě v souladu s požadavky § 19 WHG (zákona o vodním hospodářství).

Bezpečnost má prioritu

Dvoustěnná polyetylenová skladovací nádrž s užitným objemem 25 kubických metrů obsahuje všechny komponenty, které charakterizují produkty Eurodos. Patří sem rozsáhlá bezpečnostní zařízení jako pojistka proti přeplnění, sondy netěsnosti, výpustný pojistný ventil atd. Namontovaná dávkovací skříň obsahuje mj. dvě dávkovací čerpadla. Součástí dodávky jsou rovněž plnicí a odběrné potrubí, ukazatel hladiny s bowdenovým lankem a žebřík s podestou.

Zkušenosti a know-how vstupují také do servisu a údržby, které mohou být dohodnuty ve smlouvě o údržbě. Společnost VTA se rovněž na přání zákazníka postará o technickou přejímku polymerové stanice

„Naše zařízení zvyšují díky kontinuelnímu dávkování bezpečnost provozu a minimalizují riziko výpadku. Dále zvyšují hospodárnost, neboť mohou být nakupovány a skladovány větší objemy materiálu, uvádí diplomovaný inženýr Payerhuber ze společnosti Eurodos. Technická vyspělost, šetrnost k životnímu prostředí i vynikající poměr ceny a výkonu se podílí na úspěchu polymerových stanic EURODOS.

„Proces realizace výstavby a dodávky byl plynulý a bezproblémový, stále jsme měli k dispozici kontaktní osobu“, informoval Robert Springer z Wolnzachu.
Rovněž tak je maximálně spokojený s uvedením do provozu a zaškolením provedeným experty ze společností Eurodos a VTA

Zpráva z praxe: Iinformačního magazín skupiny VTA „Der Laubfrosch“ (Rosnička), vydání 63