Rozpouštěcí polymerová stanice podle přání zákazníka

Bad Tölz

V čistírně odpadních vod hornobavorského lázeňského města Bad Tölz bylo obnoveno odvodňování kalů.

Jedno mají televizní komisař Benno Berghammer – proslulý „býk z Tolzu“ – a specialista na dávkovací techniku společné: Tak dlouho hloubají, až vyřeší každý případ. To dokázala dceřiná firma VTA také ve městě Bad Tölz.

V čistírně odpadních vod hornobavorského lázeňského města bylo obnoveno odvodňování kalů. Úpravu polymeru pro nový šnekový lis by měla převzít plně automatická polymerová stanice. Zde dokázala plně předvést svou kompetenci společnost Eurodos, pokud se jedná o to, dodávat nejen standardní zařízení, nýbrž i rychle a přesně realizovat speciální přání zákazníků.

V Bad Tölzu požadovali dvoukomorové výkyvné zařízení s objemem 2 × 2000 litrů, které lze provozovat jak s kapalným, tak i se suchým polymerem.
Protože suchý polymer se skladuje ve velkých vacích o patro níže, integrovala společnost Eurodos pneumatické dávkovací zařízení se zvláštní ventilátorovou stanicí do polymerové stanice. Kromě toho byla polymerová stanice doplněna o elektricky regulovatelnou nástavbu pro doředění polymerového roztoku.

Optimalizovaná spotřeba produktu

Kromě „hardwaru“ ve formě dávkovací stanice dodala společnost VTA, matka Eurodos, také celkový koncept pro použití polymeru a poskytla k tomu náležející polymery a systémové produkty. Tímto způsobem se dosahuje nejlepších výsledků odvodňování při pokud možno nízké spotřebě produktu, jak se ukázalo od uvedení do provozu na podzim v roce 2013. Ludwig Burghardt, vedoucí provozu ČOV 49.000 EW, spolupracuje již dlouho se společností VTA – v Bad Tölzu se používají již léta srážedla a jiné systémové produkty VTA.

Zpráva z praxe: Iinformační magazín skupiny VTA „Der Laubfrosch“ (Rosnička), vydání 64
Ludwig Burghardt
Mistr odpadních vod

„Jsme velmi spokojeni, výrobky, servis a poradenství nám maximálně vyhovují.“