S VTA na cestě k úspěchu

Neustálými analýzami a průběžnou optimalizací složení polymeru mohou být výsledky stále lepší.

Quartz sand on a conveyor belt

Co má do činění společnost VTA s hospodárnou a k životnímu prostředí šetrnou těžbou křemenného písku? Velmi mnoho, jak ukazuje příklad ze Slovenska.

S VTA na cestě k úspěchu

Ať už ve sklářském průmyslu, slévárenství nebo v oboru stavebních materiálů: Křemenný písek ze Šajdíkových Humenců na západním Slovensku je velmi žádaný. Firma Kerkosand – dceřiná firma Quarzwerke GmbH se sídlem ve Frechenu (Německo) – tam těží světlý základní materiál s obzvláště kulatými zrny.

Vymýváním organických nečistot, cizorodých látek a doprovodných minerálů a dalších kroků úpravy se z toho nakonec stává velmi kvalitní průmyslový minerál.
Ve firmě Kerkosand se tímto způsobem získává až 100 tun za hodinu.

Voda potřebná pro vymývání, přibližně 600 m³ za hodinu, se vyčistí a odtéká zpět do rybníků založených pro tento účel. A tady vstupuje na scénu společnost VTA:
Speciální polymery společnosti VTA zajistí, že se dispergované látky a nečistoty eliminují již před rybníky a kal se beze zbytků usadí.
 

Přesně odladěné na surový písek

Výzva přitom zní: Aby se dosáhlo optimálního účinku, musí se použitý flokulační prostředek odladit přesně na surový písek. „Vyskytnou-li se změny ve složení nebo čistotě výchozí látky, musí se polymer adekvátně upravit, vysvětluje Alfred Baier z Technické servisní služby společnosti VTA.

Zkušenému specialistovi na polymery se od začátku nasazení VTA ve firmě Kerkosand před třemi lety podařilo neustálými analýzami a průběžnými optimalizacemi složení polymeru, ale i adaptacemi v dávkovacím systému, stále ještě zlepšit výsledky.

Dnes jsou ve firmě Kerkosand dosahovány hodnoty zakalení 50 až 90 NTU – ani desetina výchozích hodnot z počátku dávkování VTA, kdy byly naměřeny hodnoty nad 1000 NTU. Cílové zadání 100 NTU je spolehlivě dodržováno.
 

Voda z rybníka pro výrobu

To je rozhodující faktor, neboť v této kvalitě se může voda z rybníka dále používat jako užitková voda pro výrobu. Koneckonců je čistota procesní vody rozhodující pro kvalitu vyrobených křemičitých písků a mouček: V žádném případě nesmí obsahovat jemné částečky, které by znečistily písky.

Využití cyklu, které je nyní možné, významně omezilo spotřebu spodní a pitné vody ve výrobě Kerkosand – s ohledem na potřebné množství vody jde o významný ekologický faktor a ekonomickou výhodu. Dokonce i pro přípravu polymerového roztoku, která probíhá v polymerové, dávkovací stanici Eurodos, se může používat voda z rybníka. Současně zaručují dávkovací množství polymeru VTA také hospodárně přesvědčivé použití.

V neposlední řadě jsou polymery VTA pro Kerkosand již dnes předstihem do hospodárné budoucnosti: Až se jednou vyčerpají zásoby surovin, budou se těžební plochy i rybníky obnovovat. Kal v rybnících, který by byl zatížen zbytky neekologických polymerů, by se musel potom za obrovských nákladů zpracovat a zlikvidovat. Tomu lze díky know-how společnosti VTA již nyní účinně předejít.

Zpráva z praxe: Iinformační magazín skupiny VTA „Der Laubfrosch“ (Rosnička), vydání 75
Vaclav Cejthamr
Jednatel Kerosand

„Byl to velmi náročný projekt, výsledek překonal naše očekávání. Společnost VTA zvládla záměr vynikajícím způsobem a jsme maximálně přesvědčeni o spolupráci.“