Spokojenost s dávkováním v Maďarsku

Automotive industry production line

Také Magyar Suzuki sází na správné know-how společností VTA a Eurodos.

S Maďarskem se posouvá další východoevropský trh významně do oblasti zájmu společnosti VTA. Mimo jiné jsou to dávkovací zařízení dceřiné společnosti VTA firmy Eurodos, která se setkala se značným zájmem u panonských sousedů. „Dokázali jsme na maďarském trhu uplatnit už několik zařízení“, informuje Heinrich Macht. Bývalý jednatel společnosti Huber SE v Rakousku zastupuje společnost VTA od roku 2011 v Maďarsku s podporou Janose Bohma.

Zvláště zajímavý projekt realizovala společnost Eurodos společně s firmou Huber Technology: U výrobce automobilů Magyar Suzuki Kft. v Esztergomu bylo instalováno dávkovací zařízení 3K-1000, které je nyní používáno společně se šnekovým lisem Huber při odvodňování kalů.

S kalem, který se vyskytuje v automobilovém průmyslu se přirozeně nemanipuluje snadno. Proto se ve firmě Magyar Suzuki používají systémové produkty a polymery společnosti VTA, aby proběhlo optimální kondicionování kalů pro odvodnění.

Potěšitelné výsledky u Suzuki.

Kompetentní pracovníci výrobce automobilů jsou s dávkovacím zařízením společnosti Eurodos velmi spokojeni: Má mimořádně jednoduchou údržbu a dosahuje potěšitelně dobrých výsledků; spotřeba polymeru ve srovnání s veškerými dříve použitými produkty výrazně klesla.

Také v jiných firmách, mimo jiné ve výrobním závodě Nestlé v západomaďarském městě Buk, se již používají zařízení společnosti Eurodos. Proto buduje společnost VTA, kromě odbytu, také rozsáhlou servisní síť, aby byla připravena pro speciální požadavky maďarského trhu.

Zpráva z praxe: Informační magazín skupiny VTA „Der Laubfrosch“ (Rosnička), vydání 61