Úspěšně také ve sběrně odpadu

Použití systémových produktů společností Eurodos a VTA. Nové dávkovací zařízení pro optimální výsledek.

Scrap plant

Je to všechno šrot? Ale kdepak: Kovové odpady jsou materiálem, z něhož vzniká bezpočet nových produktů. Společnost Eurodos zde přispívá ekologicky i ekonomicky.
 

150 000 tun šrotu a barevných kovů se ročně zpracovává v rodinné firmě Gebrüder Gratz v Edtu u Lambachu (Horní Rakousy). 75 zaměstanaců se stará o ekologické zpracování a likvidaci průmyslových odpadů, starých aut, elektronického a domovního odpadu.

Jako jediný zpracovatel šrotu v Rakousku provozuje podnik vlastní zařízení na čištění odpadních vod. Zde se zachytí veškerá povrchová voda ze zpevněného firemního areálu o rozloze šesti hektarů a než se odvede do kanalizace, vyčistí se.

Tří retenční nádrže na odpadní vody, které společně pojmou 1700 m³, teče odpadní voda – kontrolovaně pomocí měření stavu hladiny – do dvou šikmých čistíren odpadních vod. Přidání systémového produktu společnosti VTA a kapalného polymeru zajistí tvorbu dostatečně velkých stabilních vloček, které se optimálně usazují v šikmých čistírnách odpadních vod. Pevné látky se odtud dostávají do následné sedimentační nádrže, odvodní se pomocí komorového kalolisu a nakonec se spálí.
 

Nové dávkovací zařízení pro optimální výsledek

Doposud byl polymer zaváděn bez zrání provozního roztoku přímo do odpadní vody mezi retenční nádrží a šikmou čistírnou odpadních vod. Tím bylo sice dosaženo dobrého smíchání, přesto nelze tímto způsobem potenciál polymeru zcela využít. Bez dostatečného zrání totiž roste spotřeba polymeru a je horší výsledek odvodnění.

Nyní byl nahrazen, dosud provozovaný inline míchač, dvoukomorovým dávkovacím zařízením společnosti Eurodos. Věžové zařízení typu 2KT-1000 zajišťuje optimální zrání použitého polymeru – základ pro vynikající chování při usazování a hospodárný provoz čistírny odpadních vod.

Zpráva z praxe: Iinformační magazín skupiny VTA „Der Laubfrosch“ (Rosnička), vydání 74