Directeur
Dr. h.c. Ulrich Kubinger

„Ieder van ons heeft de taak de toekomst van onze volgende generaties veilig te stellen.“

Dr. h.c. Ulrich Kubinger in het lab

Als oprichter en aandeelhouder van de VTA-groep heeft Ulrich Kubinger zelf heel wat innovaties op het gebied van afvalwaterzuivering en milieutechniek ontwikkeld en op de markt gebracht.

Ing. Dr. h.c. Ulrich Kubinger is chemicus van opleiding. In 1992 richtte hij VTA op als eenmansbedrijf met als doel om afvalwaterzuivering in waterzuiveringsinstallaties met zelf ontwikkelde, innovatieve en volledig biocompatibele producten te optimaliseren. Daarmee heeft hij de basis gelegd voor de huidige VTA-groep.

De afgelopen jaren heeft hij door eigen onderzoek tal van innovaties op het gebied van afvalwaterzuivering en milieutechniek ontwikkeld en op de markt gebracht. In totaal bezit hij meer dan 70 patenten.

Ulrich Kubinger werkt nauw samen met toonaangevende wetenschappers op het gebied van afvalwater aan universiteiten in het gehele Duitstalige gebied, maar ook in Rusland. Hij heeft het eredoctoraat ontvangen van de Russische Academie van Natuurwetenschappen, waarvan hij ook lid is. Als expert heeft hij o.a. deelgenomen aan conferenties over milieugerelateerde onderwerpen in het Europees Parlement in Brussel.

Ook is hij lid van dex (de Duitse expertraad voor milieutechnologie en -infrastructuur), met vestiging Oostenrijk in de VTA-centrale in Rottenbach (Opper-Oostenrijk), van de ÖWAV (Oostenrijkse water- en afvalverwerkingsorganisatie), de DWA (Duitse vereniging voor waterbeheer, afvalwater en afval) en van de VSA (verbond van Zwitserse deskundigen op het gebied van afvalwater en bescherming van waterwegen).

Ulrich Kubinger heeft voor zijn vele onderzoeken en succesvolle bedrijfsvoering al tal van prijzen in de wacht gesleept, zoals de Milieuprijs van de Paneuropese Unie, het Gouden Teken van Verdienste van de deelstaat Opper-Oostenrijk en de Gouden Erering van de gemeente Rottenbach.

Dr. Kubinger in het lab
Ing. Dr. h. c. Ulrich Kubinger
Directeur/CEO VTA-groep

'Kringlopen maken deel uit van de natuur. Het denken in kringlopen maakt deel uit van de bedrijfsfilosofie van VTA.'