Eurodos
Dosering op maat.

De kerncompetentie van Eurodos wordt gevormd door volledig automatische verwerkingsinstallaties voor polyelektrolyten, evenals opslagtanks en doseersystemen voor neerslagmiddelen. Onze installaties zijn ontworpen volgens de huidige stand van de techniek.

Waterdruppels vallen van een blad

Onze technisch doorontwikkelde installaties zijn van de allerhoogste kwaliteit. Dat maakt onze doseersystemen bijzonder krachtig, nauwkeurig, efficiënt, betrouwbaar en inzetbaar met lange levensduur.

Individuele en complete oplossingen, afgestemd op uw wensen

Gegarandeerd korte implementatietijd dankzij snelle beschikbaarheid

Wij helpen u op een flexibele en ongecompliceerde wijze

Gegarandeerd eenvoudige bediening

Alle gebruikte componenten van de hoogste kwaliteit

Voortreffelijke handleidingen

VTA-hoofdkantoor
VTA

VTA-groep

Achter Eurodos staat de competentie en knowhow van de VTA-groep, die al sinds 1992 met succes internationaal actief is in de milieutechniek.

meer informatie

Sinds 1992 geldt de VTA-groep in meer dan 65 landen als toonaangevend op het gebied van afvalwaterzuiveringstechniek.
Onze kerncompetentie is operationele optimalisatie van waterzuiveringsinstallaties - waarbij aan de hoogste eisen wat betreft zuinigheid en milieubescherming voldaan wordt.

We bieden krachtige, zelf ontwikkelde producten voor het behandelen van afvalwater en slib en voor geurbestrijding in afvalwaterinstallaties.

Dr. Kubinger in het lab
Ing. Dr. h. c. Ulrich Kubinger
Directeur/CEO VTA-groep

'Kringlopen maken deel uit van de natuur. Het denken in kringlopen maakt deel uit van de bedrijfsfilosofie van VTA.'