Impressum
Oostenrijk

Tel.:  
Fax:
Mobiele telefoon:
E-mailadres: office@eurodos.at


Handelsregisternummer:
Handelsregisterrechtbank:
Rechtsvorm: Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Copyright

Alle teksten, afbeeldingen, tekeningen en andere op de website gepubliceerde werken zijn - voor zover niet anders is aangegeven - auteursrechtelijk beveiligd door Eurodos GmbH. Elke reproductie, verspreiding, overhandiging, verzending en weergave of doorsturen van de inhoud ervan is verboden zonder onze uitdrukkelijke toestemming.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de toegangsmogelijkheid of de toegangskwaliteit of de aard van de weergave. Downloaden op eigen risico. Voor de inhoud van onze website zijn wij enkel aansprakelijk in geval van kwaad opzet en grove nalatigheid en onze aansprakelijkheid is beperkt tot de typisch voorzienbare schade. Wij zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van gelinkte pagina’s buiten ons aanbod. Gegevensbescherming: Alle op deze website verzamelde persoonsgegevens worden uitsluitend opgeslagen en verwerkt voor dienstverlening en support aan u persoonlijk, voor het verzenden van productinformatie of voor verspreiding van serviceaanbiedingen. Wij garanderen u dat uw gegevens op vertrouwelijke wijze in overeenstemming met de geldende bepalingen op het gebied van gegevensbescherming worden behandeld.