Privacyverklaring

Wij hechten zeer veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en verwerken deze daarom uitsluitend met inachtneming van de geldende wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming (verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming), wetgeving inzake gegevensbescherming 2018 (DSG 2018), wetgeving inzake telecommunicatie 2003 (TKG 2003)).

In deze privacyverklaring informeren wij u over de belangrijkste aspecten van de gegevensverwerking in het kader van onze website.

Algemene informatie

Hierna geven wij u meer informatie over het verzamelen van uw persoonsgegevens bij het gebruik van onze website. Persoonsgegevens zijn gegevens die op u persoonlijk betrekking hebben (bijv. naam, adres, e-mailadressen).

De verwerking van uw gegevens gebeurt op grond van de wettelijke bepalingen van art 6 lid 1 punt b AVG (maatregelen vóór de sluiting van een overeenkomst), van art. 6 lid 1 punt f AVG (gerechtvaardigd belang) en van art 6 lid 1 punt a AVG (toestemming).

Contactgegevens van verantwoordelijke

Eurodos Dosiertechnik GmbH
Umweltpark 1
4681 Rottenbach

Oostenrijk

Handelsregisternummer: FN 217721d

Bij vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u ons op de volgende manieren bereiken: schriftelijk via het hierboven vermelde adres,
telefonisch op nummer+43 7732 4133-0 of via e-mail aan datenschutz@vta.cc.

Gegevensoverdracht

Eurodos Dosiertechnik GmbH maakt deel uit van de VTA-groep. In het kader van de gegevensverwerking kan het voorkomen dat persoonsgegevens ook binnen de VTA-groep worden doorgegeven. De reden voor deze gegevensoverdracht is gebruik ten behoeve van een voordelige en efficiënte bedrijfsvoering. Dit is een gerechtvaardigd belang overeenkomstig art. 6 lid 1 punt f AVG. Bovendien worden uw gegevens enkel met uw uitdrukkelijke toestemming overgedragen aan derden.

Logbestanden van server

Wanneer u onze website bezoekt, hoeft u geen persoonsgegevens bekend te maken. Bij het oproepen van onze website worden wel automatisch de volgende gegevens geregistreerd:

 • het gebruikte IP-adres
 • begin en einde van toegang
 • de gebruikte browser
 • het gebruikte besturingssysteem
 • de hoeveelheid overgedragen gegevens

De gegevensprotocollering is technisch bepaald en uw identiteit kan niet worden afgeleid uit de zo verzamelde gegevens.

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die met behulp van de browser op uw eindapparaat worden opgeslagen.

Cookies stellen ons in staat uw browser bij het volgende bezoek weer te herkennen en ons aanbod op een gebruiksvriendelijke manier te presenteren. Sommige cookies blijven op uw eindapparaat opgeslagen totdat u ze verwijdert. Andere worden automatisch verwijderd na uw bezoek aan onze website.

Als u dat niet wilt, kunt u uw browser zo instellen dat u geïnformeerd wordt wanneer er cookies worden gebruikt en dat u dit enkel in bepaalde gevallen kunt toegestaan. Als gevolg van deactiveren van cookies kan de werking van onze website echter beperkt zijn.

Webanalyse

 • Op onze website maken wij gebruik van de dienst Google Analytics om het websitegebruik te analyseren. De op die manier ontvangen gegevens worden gebruikt om onze website en reclame te optimaliseren.
 • Google Analytics is een webanalysedienst die door Google Ireland Limited (Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland) wordt geëxploiteerd en ter beschikking wordt gesteld. Google verwerkt de gegevens over het gebruik van de website in opdracht van ons en is contractueel gebonden aan maatregelen om de vertrouwelijkheid van de verwerkte gegevens te garanderen.
 • Google Analytics maakt gebruik van cookies, die op uw apparaat worden opgeslagen. Deze cookies bevatten een willekeurig gegenereerd user-ID, op basis waarvan u bij toekomstige bezoeken aan de website weer kan worden herkend.
 • De door Google Analytics verzamelde gegevens worden naar een server van Google verzonden. Google neemt daarbij de bepalingen op het gebied van gegevensbescherming van het EU-VS-privacyschildverdrag in acht.
 • De verzamelde gegevens worden samen met het willekeurig gegenereerde user-ID opgeslagen. Hierdoor kunnen gepseudonimiseerde gebruikersprofielen worden geëvalueerd.
 • Als u niet wilt dat Google Analytics in het algemeen uw gegevens verzamelt, kunt u dat voorkomen door een eenmalige installatie van de browser-add-on voor het deactiveren van Google Analytics.
 • Indien u niet in staat bent een geschikte add-on te installeren of u het gebruik van uw gegevens door Google Analytics enkel voor onze website wilt deactiveren, kunt u dit doen door een overeenkomstige opt-out-cookie te plaatsen.
 • Meer informatie over de beveiligings- en gegevensbeschermingsrichtlijnen van Google Analytics vindt u op de volgende pagina: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl.

Integratie van diensten van derden

Google Maps

Voor de weergave van geografische informatie maken wij op onze website gebruik van Google Maps. Dit is een interface waarmee wij de kaartendienst van Google in onze website kunnen integreren. Google Maps wordt door Google Ireland Limited (Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland) geëxploiteerd.

De gebruiksvoorwaarden voor Google Maps alsook informatie over de omgang met uw persoonlijke gegevens bij Google vindt u via de volgende links: https://www.google.com/intl/nl_nl/help/terms_maps/ en https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=nl.

Google Maps wordt gebruikt om ons online aanbod op een aantrekkelijke manier te kunnen weergeven en om het mogelijk te maken de door ons op de website vermelde locaties gemakkelijk te vinden. Dit is een gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6 lid 1 punt f AVG.

YouTube

Op basis van de grondslag van het gerechtvaardigd belang overeenkomstig art. 6 lid 1 punt f AVG zijn functies van de dienst YouTube geïntegreerd in onze website om video’s te kunnen weergeven en afspelen. Deze dienst wordt aangeboden door YouTube, LLC (901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VSA).

Wanneer u een van onze van een YouTube-plug-in voorziene pagina’s bezoekt, wordt er verbinding gemaakt met de YouTube-servers. Aan de YouTube-server wordt dan meegedeeld welke van onze pagina's u heeft bezocht.

Als u ingelogd bent op uw YouTube-account, stelt u YouTube in staat om uw surfgedrag rechtstreeks aan uw persoonlijk profiel te koppelen. Dit kunt u verhinderen door uit te loggen in uw YouTube-account.

Meer informatie over de omgang met uw persoonsgegevens bij gebruik van YouTube vindt u op:https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=nl.

Uw rechten

Als betrokkene hebt u in de zin van de geldende bepalingen op het gebied van gegevensbescherming de volgende rechten:

Recht op informatie overeenkomstig art. 15 AVG over uw door ons opgeslagen persoonsgegevens.
Recht op correctie van uw niet-correcte persoonsgegevens overeenkomstig art. 16 AVG.
Recht op verwijdering van uw persoonsgegevens wanneer een in art. 17 lid 1 punt a t/m f AVG vermelde grondslag van toepassing is en de verwerking van uw gegevens niet overeenkomstig art. 17 lid 3 AVG vereist is.
Recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens overeenkomstig art. 18 AVG.
Recht op verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens overeenkomstig art. 21 AVG.
U hebt de mogelijkheid bij een toezichthoudende autoriteit overeenkomstig art. 77 AVG een klacht in te dienen, als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens niet aan de wettelijke bepalingen voldoet.

De toezichthoudende autoriteit in Oostenrijk is:

Oostenrijkse gegevensbeschermingsautoriteit
Barichgasse 40-42
1030 Wien
Tel.: +43 1 52 152 0
E-mail:
dsb@dsb.gv.at