Polityka prywatności

Przywiązujemy dużą wagę do ochrony Twoich danych osobowych, dlatego przetwarzamy je tylko zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych podczas przetwarzania danych osobowych, w sprawie swobodnego przepływu danych oraz w sprawie uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych (ORoOD)), ustawy o ochronie danych z 2018 r. (DSG 2018), ustawy o telekomunikacji z 2003 r. (TKG 2003)).

W niniejszej polityce prywatności informujemy o najważniejszych aspektach przetwarzania danych na naszej stronie internetowej.

Informacje ogólne

Poniżej informujemy o zasadach gromadzenia danych osobowych podczas korzystania z naszej strony internetowej. Dane osobowe obejmują dane, które mogą być powiązane z Tobą osobiście (np. imię i nazwisko, adres, adresy e-mail).

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. b Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (ORoOD) (realizacja umowy), art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (ORoOD) (uzasadniony interes) oraz art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (ORoOD) (zgoda).

Dane kontaktowe podmiotu odpowiedzialnego

Eurodos Dosiertechnik GmbH
Umweltpark 1
4681 Rottenbach
Österreich

Nr rejestru handlowego: FN 217721d

Wszelkie pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych przesyłaj na powyższy adres lub zgłaszaj telefonicznie pod numerem +43 7732 4133-0, ewent. pisz na adres e-mail datenschutz@vta.cc.

Przekazywanie danych

Eurodos Dosiertechnik GmbH jest częścią grupy VTA. W ramach przetwarzania danych dane osobowe mogą być również przekazywane w ramach grupy VTA. Podstawą tego przekazywania danych jest utrzymanie ekonomicznej i wydajnej działalności biznesowej. Stanowi to uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (ORoOD). Ponadto Twoje dane będą przekazywane stronom trzecim wyłącznie za Twoją wyraźną zgodą.

Pliki dziennika serwera

Nie musisz ujawniać żadnych danych osobowych podczas odwiedzania naszej strony internetowej. Pamiętaj jedynie, że podczas odwiedzania naszej strony internetowej automatycznie rejestrowane są następujące informacje:

 • używany adres IP
 • początek i koniec dostępu
 • używana przeglądarka
 • używany system operacyjny
 • ilość przesłanych danych

Rejestrowanie danych wynika z przyczyn technicznych, a dane zebrane w ten sposób nie pozwalają na wyciągnięcie żadnych wniosków na temat Twojej tożsamości.

Pliki cookie

Nasza strona internetowa korzysta z plików cookie. Są to niewielkie pliki tekstowe, zapisywane przez przeglądarkę na urządzeniu.

Pliki cookie pozwalają nam rozpoznać Twoją przeglądarkę przy następnej wizycie. Niektóre pliki cookie są przechowywane na Twoim urządzeniu, dopóki ich nie usuniesz. Inne po opuszczeniu naszej strony internetowej są automatycznie usuwane.

Możesz ustawić swoją przeglądarkę tak, aby informowała Cię o korzystaniu z plików cookie i zezwalała na ich korzystanie tylko w indywidualnych przypadkach. Pamiętaj o tym, że wyłączenie plików cookie może ograniczyć funkcjonalność naszej strony internetowej.

Analityka internetowa

 • Korzystamy z usługi „Google Analytics” na naszej stronie internetowej, aby analizować wykorzystanie witryny. Uzyskane dane służą do optymalizacji naszej strony internetowej i działań reklamowych.
 • Google Analytics jest narzędziem analitycznym, administrowanym i udostępnianym przez Google Irland Limited (Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlandia). Google przetwarza dane dotyczące korzystania ze strony w naszym imieniu i zgodnie z umową ma obowiązek podejmowania środków w celu zapewnienia poufności przetwarzanych danych.
 • Google Analytics używa tak zwanych plików cookie, zapisywanych na Twoim urządzeniu. Te pliki cookie zawierają losowo generowany identyfikator użytkownika, dzięki któremu można rozpoznać go podczas kolejnych wizyt na stronie internetowej.
 • Dane pozyskiwane przez Google Analytics są przesyłane na serwer Google. Google postępuje zgodnie z polityką prywatności zawartą w porozumieniu „Privacy Shield” (Tarcza prywatności).
 • Zarejestrowane dane są zapisywane wraz z losowo wygenerowanym identyfikatorem użytkownika. Umożliwia to analizę pseudonimowych profili użytkowników.
 • Jeśli nie wyrażasz zgody na ogólne gromadzenie danych przez Google Analytics, możesz temu zapobiec, instalując dodatek do przeglądarki dezaktywujący usługę Google Analytics.
 • Jeśli nie możesz zainstalować odpowiedniego dodatku lub chcesz tylko wyłączyć korzystanie z danych przez Google Analytics na naszej stronie internetowej, możesz to zrobić, ustawiając odpowiedni plik cookie rezygnacji.
 • Więcej informacji na temat wytycznych Google Analytics dotyczących bezpieczeństwa i ochrony danych można również znaleźć na następnej stronie: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl

Powiązanie usług stron trzecich

Mapy Google

Korzystamy z aplikacji Mapy Google na naszej stronie internetowej, aby wyświetlać informacje geograficzne. Specjalny interfejs integruje usługę Mapy Google z naszą stroną internetową. Mapy Google jest narzędziem administrowanym i udostępnianym przez Google Irland Limited (Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlandia).

Warunki korzystania z Mapy Google, a także informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez Google można znaleźć pod poniższymi linkami: https://www.google.com/intl/pl_pl/help/terms_maps/ i https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl.

Korzystanie z Mapy Google jest w interesie atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online i łatwego wyszukiwania miejsc, które wskazaliśmy na stronie internetowej. Stanowi to uzasadniony interes w myśl art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (ORoOD).

YouTube

W oparciu o uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (ORoOD) funkcje usługi YouTube są zintegrowane z naszą stroną internetową w celu wyświetlania i odtwarzania filmów. Ofertę tę dostarcza YouTube, LLC (901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA).

Gdy odwiedzasz jedną z naszych stron zawierających wtyczkę YouTube, zostajesz połączony z serwerami YouTube. Serwer YouTube otrzyma przy tym informację, które spośród naszych stron odwiedziłeś.

Gdy zalogujesz się na swoje konto YouTube, umożliwiasz serwisowi YouTube przyporządkowanie Twoich operacji bezpośrednio swojemu osobistemu profilowi. Możesz tego uniknąć poprzez wylogowanie się ze swojego konta YouTube.

Aby uzyskać więcej informacji na temat postępowania z danymi osobowymi, przejdź na stronę:https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl.

Twoje prawa

Jako osoba, której dane dotyczą, masz następujące prawa zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych:

Prawo do informacji zgodnie z art. 15 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (ORoOD) o Twoich danych osobowych zapisanych przez nas.
Prawo do sprostowania nieprawidłowych danych osobowych zgodnie z art. 16 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (ORoOD).
Prawo do usunięcia danych osobowych, jeżeli istnieje jeden z powodów wymienionych w art. 17 ust. 1 lit. a do f Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (ORoOD), a przetwarzanie Twoich danych nie jest wymagane zgodnie z art. 17 ust 3 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (ORoOD).
Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych zgodnie z art.18 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (ORoOD).
Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 21 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (ORoOD).
Masz możliwość wniesienia skargi do organu nadzoru zgodnie z art. 77 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (ORoOD), jeśli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych nie spełnia wymogów prawnych.

W Austrii organem nadzoru jest:

Österreichische Datenschutzbehörde
Barichgasse 40-42
1030 Wien
Tel.: +43 1 52 152 0
E-mail:
dsb@dsb.gv.at